Huis te Breckelenkamp

De buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente, een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken. Op 14 februari vindt in het Huis te Breckelenkamp de Twentse Historische Salon plaats. Een mooie gelegenheid om dit bijzondere huis te bezoeken!

Een Salon is een gelegenheid bij iemand thuis waar denkbeelden worden uitgewisseld waarover discussie kan worden gevoerd en waarover de meningen kunnen verschillen. De Twentse Historische Salon sluit bij deze werkwijze aan: een spreker leidt een  historisch thema kort in, waarbij hij/zij desgewenst ook een stelling kan innemen. Daarna kunnen de gasten met de inleider nader op het onderwerp ingaan en afwijkende gezichtspunten naar voren brengen.

De geschiedenis van de Twentse dagbladpers
Inleider op de Twentse Historische Salon op 14 februari is Henk ten Harkel, projectleider journalistiek bij de streekomroep 1Twente en voormalig chef redactie Enschede/Haaksbergen/Achterhoek van TC Tubantia. In zijn lezing zal hij ingaan op de roemrijke geschiedenis van de Twentse dagbladpers.

Kosten zijn € 5,00 per persoon.

In verband met de beschikbare ruimte is aanmelding noodzakelijk via breckelenkamp@outlook.com.

Meer informatie via: www.breckelenkamp.nl

TuinTuin